แฟรน์ไชส์ตามหานม&ปังเย็น

 

ป้ายเมนูธงญี่ปุ่น

สามารถเลือกสีเคาน์เตอร์ได้ 


แบบซุ้มบ้าน