ข่าวสารและโปรโมชั่นประจำเดือน
ข่าวสารและโปรโมชั่นประจำเดือน
เงื่อนไขและข้อดีของระบบแฟรนไชส์ และต้นทุนของกาแฟสดไร่ช่อลดา
การชำระเงิน
วิธีการสั่งซื้อ/การสมัครแฟรนไชส์
บรรยากาศการเรียน
dot
สอบถามรายละเอียด
dot
ข่าวสารและโปรโมชั่นประจำเดือน

โปรโมชั่น ประจำเดือน

สามารถติดตามข่าวสาร โปรโมชั่นต่างๆ  ภาพบรรยากาศการเรียนอัฟเดททุกวัน และสินค้าใหม่  
ของกาแฟสดไร่ช่อลดา ในเฟสบุ๊คตามลิงค์ซ้ายมือ หรือ ด้านล่างค่ะ              
                                                                  

https://www.facebook.com/raicholadacoffee.raicholadacoffee

 

เรียน  : สมาชิกกาแฟสดไร่ช่อลดาทุกท่าน 

       เนื่องจากทางไร่ช่อลดาได้เปลี่ยนเงื่อนไขการรับประกัน ค่าบริการซ่อม
       และ การยืมเครื่องสำรอง ตามเงื่อนไข ดังนี้ค่ะ

เงื่อนไขการรับประกันเครื่อง ค่าบริการซ่อมและยืมเครื่องสำรอง
(เริ่ม 1 มกราคม 2558)


1. เครื่องชงรับประกัน 1 ปี ฟรีค่าแรง และระบบไฟ (อุปกรณ์แลอะไหล่ แตกหัก เสียหาย จากการใช้งานลูกค้า
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ) สินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าซื้อแฟรนไชส์

( ต้องนำใบรับประกันมาด้วยทุกครั้ง )

2. เครื่องบดรับประกัน 6 เดือน ฟรีค่าแรง และระบบไฟ (อุปกรณ์และอะไหล่แตกหัก เสียหาย จากการใช้งาน
ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ) สินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 7 วันนั
บจากวันที่ลูกค้า
ซื้อแฟรนไชส์ 
( ต้องนำใบรับประกันมาด้วยทุกครั้ง )

3.  สำหรับลูกค้าแฟรนไชส์ที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกาแฟสด ไร่ช่อลดา อย่างต่อเนื่องทุกเดือน ทางเรามีเครื่องสำรองให้ท่านใช้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเงื่อนไขตามนี้

 กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

ยอดสั่งซื้อ

วัตถุดิบ

ยอดสั่งซื้อเกิน

7,000 บาท/เดือน

ยอดสั่งซื้อ ขั้นต่ำ

4,000-7,000 บาท/เดือน

ยอดสั่งซื้อ ขั้นต่ำ

2000-4,000 บาท/เดือน

ยอดสั่งซื่อน้อยกว่า

2,000บาท/เดือน

ค่าประกันเครื่อง

ไม่มีค่าประกันเครื่อง

1,000 บาท

2,000 บาท

ไม่มีเครื่องสำรอง

ค่าบริการ

200

300

350

400 

 

ต่างจังหวัด

ยอดสั่งซื้อ

วัตถุดิบ

ยอดสั่งซื้อเกิน

7,000 บาท/เดือน

ยอดสั่งซื้อ ขั้นต่ำ

4,000-7,000 บาท/เดือน

ยอดสั่งซื้อ ขั้นต่ำ

2,000-4,000 บาท/เดือน

ยอดสั่งซื่อน้อยกว่า

2,000บาท/เดือน

ค่าประกันเครื่อง

2,000 บาท

2,500 บาท

3,000 บาท

ไม่มีเครื่องสำรอง

ค่าบริการซ่อม

200

300

350

400

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ :

 

1. ให้ส่งเครื่องสำรองคืนไร่ช่อลดา ภายใน 1 อาทิตย์ สภาพเครื่องต้องใช้งานได้ปกติเหมือนตอนที่มารับเครื่องสำรอง ถ้าเสียหายจากการใช้งานระหว่างยืมเครื่องสำรองทางลูกค้าต้องรับผิดชอบจ่ายค่าซ่อม  ให้ส่งเครื่องคืนภายใน 1 อาทิตย์ หลังจากพนักงานไร่ช่อลดาแจ้งเครื่องซ่อมเสร็จแล้ว ถ้าเกินกำหนดจะตัดสิทธิการให้เครื่องสำรองครั้งต่อไป
2. รับประกันงานซ่อม และอะไหล่เป็นเวลา 3 เดือน  ค่าบริการ(ฟรี 1 ปีแรก ปีต่อไปคิดค่าบริการซ่อมตามยอดซื้อวัตถุดิบ) ยังไม่รวมค่าอะไหล่ ค่าอะไหล่เป็นราคาสุทธิไม่สามารถลดราคาได้