เงื่อนไขและข้อดีของระบบแฟรนไชส์
ReadyPlanet.com
ข่าวสารและโปรโมชั่นประจำเดือน
เงื่อนไขและข้อดีของระบบแฟรนไชส์ และต้นทุนของกาแฟสดไร่ช่อลดา
การชำระเงิน
วิธีการสั่งซื้อ/การสมัครแฟรนไชส์
บรรยากาศการเรียน
เงื่อนไขและข้อดีของระบบแฟรนไชส์ และต้นทุนของกาแฟสดไร่ช่อลดา

  

 

 ต้นทุน/ กำไร/ระยะเวลาคืนทุน

แสดงรายละเอียดในการเปิดร้านกาแฟ กับกาแฟสดไร่ช่อลดา  เช่น ต้นทุนในการเปิดร้านกาแฟเท่าไร
กำไรต่อแก้วเท่าไร รวมไปถึงระยะเวลาที่คืนทุน รายละเอียดดังต่อไปนี้
 

 ต้นทุนกาแฟร้อน 
 ราคากาแฟ  กิโลกรัมละ 360 บาท

กาแฟร้อนใช้กาแฟ 10-15 กรัม/แก้ว

กาแฟ 1 กิโลกรัม( 1000 กรัม )   จะขายได้ 1000/10=   100 แก้วกาแฟร้อน

ต้นทุนกาแฟร้อนแก้วละ 3 บาท /100 แก้ว = 3 บาท  + ต้นทุนค่าแก้วใบละ 1.10 บาท รวมต้นทุน/แก้ว 5บาท

ราคาขายกาแฟร้อนแก้วละ   25  บาท  กำไรแก้วละ 19 บาท

 

ต้นทุนกาแฟเย็น

 

กาแฟแก้ว 16 ออนซ์
กาแฟ กิโลกรัมละ 300 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้ 60 แก้ว      (300/60 ต้นทุนเมล็ดกาแฟต่อแก้ว     เท่ากับ  5 บาท/แก้ว)
นมข้น กระป๋องละ 21 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้  6 แก้ว        ( 21/6 ต้นทุนนมข้นต่อแก้ว     เท่ากับ 3.5 บาท/แก้ว)
นมสด กระป๋องละ 21 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้  10 แก้ว        ( 20/10 ต้นทุนนมสดต่อแก้ว     เท่ากับ 2 บาท/แก้ว)
แก้วโลโก้ 16 ออนซ์+ฝา+หลอด ราคา 125 บาทได้  50 ชุด     ( 120/50 ต้นแก้ว+ฝา+หลอด ต่อแก้ว  เท่ากับ 2.5 บาท/แก้ว)
น้ำและน้ำเปล่า              (น้ำแข็งและน้ำเปล่า  โดยประมาณ 1 บาท)
สรุปต้นทุนกาแฟต่อแก้ว 
ต้นทุนเมล็ด+นมข้น+นมสด+แก้ว+น้ำแข็ง+น้ำเปล่า
5+3.5+2+2.5+1 รวม 14 บาท
 
กาแฟแก้ว 22 ออนซ์
กาแฟ กิโลกรัมละ 300 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้ 55 แก้ว      (300/55 ต้นทุนเมล็ดกาแฟต่อแก้ว     เท่ากับ  5.45 บาท/แก้ว)
นมข้น กระป๋องละ 21 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้  5 แก้ว        ( 21/5 ต้นทุนนมข้นต่อแก้ว     เท่ากับ 4.2 บาท/แก้ว)
นมสด กระป๋องละ 21 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้  5 แก้ว        ( 20/5 ต้นทุนนมสดต่อแก้ว     เท่ากับ 4 บาท/แก้ว)
แก้วโลโก้ 22 ออนซ์+ฝา+หลอด ราคา 130 บาทได้  50 ชุด     ( 120/50 ต้นแก้ว+ฝา+หลอด ต่อแก้ว  เท่ากับ 2.6 บาท/แก้ว)
น้ำและน้ำเปล่า              (น้ำแข็งและน้ำเปล่า  โดยประมาณ 1 บาท)
สรุปต้นทุนกาแฟต่อแก้ว 
ต้นทุนเมล็ด+นมข้น+นมสด+แก้ว+น้ำแข็ง+น้ำเปล่า
5.45+4.2+4+2.6+1 รวม 17.25 บาท
 
ต้นทุนชาแดง
 
ชาแดงแก้ว 16 ออนซ์
ชาแดง กิโลกรัมละ 220 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้ 80 แก้ว     (220/80 ต้นทุนชาแดงต่อแก้ว     เท่ากับ  2.75 บาท/แก้ว)
นมข้น กระป๋องละ 21 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้  6 แก้ว        ( 21/6 ต้นทุนนมข้นต่อแก้ว     เท่ากับ 3.5 บาท/แก้ว)
นมสด กระป๋องละ 21 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้  10 แก้ว        ( 20/10 ต้นทุนนมสดต่อแก้ว     เท่ากับ 2 บาท/แก้ว)
แก้วโลโก้ 16 ออนซ์+ฝา+หลอด ราคา 125 บาทได้  50 ชุด     ( 120/50 ต้นแก้ว+ฝา+หลอด ต่อแก้ว  เท่ากับ 2.5 บาท/แก้ว)
น้ำและน้ำเปล่า              (น้ำแข็งและน้ำเปล่า  โดยประมาณ 1 บาท)
สรุปต้นทุนชาแดงต่อแก้ว 
ต้นทุนชาแดง+นมข้น+นมสด+แก้ว+น้ำแข็ง+น้ำเปล่า
2.75+3.5++2+2.5+1 รวม 11.75บาท
 
ชาแก้ว 22 ออนซ์
ชาแดง กิโลกรัมละ 220 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้ 60 แก้ว     (220/60 ต้นทุนชาแดงต่อแก้ว     เท่ากับ  3.66 บาท/แก้ว)
นมข้น กระป๋องละ 21 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้  5 แก้ว        ( 21/5 ต้นทุนนมข้นต่อแก้ว     เท่ากับ 4.2 บาท/แก้ว)
นมสด กระป๋องละ 21 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้  5 แก้ว        ( 20/5 ต้นทุนนมสดต่อแก้ว     เท่ากับ 4 บาท/แก้ว)
แก้วโลโก้ 22 ออนซ์+ฝา+หลอด ราคา 130 บาทได้  50 ชุด     ( 120/50 ต้นแก้ว+ฝา+หลอด ต่อแก้ว  เท่ากับ 2.6 บาท/แก้ว)
น้ำและน้ำเปล่า              (น้ำแข็งและน้ำเปล่า  โดยประมาณ 1 บาท)
สรุปต้นทุนชาแดงต่อแก้ว 
ต้นทุนชาแดง+นมข้น+นมสด+แก้ว+น้ำแข็ง+น้ำเปล่า
3.66+4.2+4+2.6+1 รวม 15.46บาท


ต้นทุนชาเขียว
 
ชาเขียวแก้ว 16 ออนซ์
ชาเขียว กิโลกรัมละ 320 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้ 80 แก้ว     (320/80 ต้นทุนชาเขียวต่อแก้ เท่ากับ  4 บาท/แก้ว)
นมข้น กระป๋องละ 21 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้  6 แก้ว        ( 21/6 ต้นทุนนมข้นต่อแก้ว     เท่ากับ 3.5 บาท/แก้ว)
นมสด กระป๋องละ 21 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้  10 แก้ว        ( 20/10 ต้นทุนนมสดต่อแก้ว     เท่ากับ 2 บาท/แก้ว)
แก้วโลโก้ 16 ออนซ์+ฝา+หลอด ราคา 125 บาทได้  50 ชุด     ( 120/50 ต้นแก้ว+ฝา+หลอด ต่อแก้ว  เท่ากับ 2.5 บาท/แก้ว)
น้ำและน้ำเปล่า              (น้ำแข็งและน้ำเปล่า  โดยประมาณ 1 บาท)
สรุปต้นทุนชาเขียวต่อแก้ว 
ต้นทุนชาเขียว+นมข้น+นมสด+แก้ว+น้ำแข็ง+น้ำเปล่า
4+3.5++2+2.5+1 รวม 13 บาท
 
ชาเขียวแก้ว 22 ออนซ์
ชาเขียว กิโลกรัมละ 320 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้ 60 แก้ว      (320/60 ต้นทุนชาเขียวต่อแก้ว  เท่ากับ  5.3 บาท/แก้ว)
นมข้น กระป๋องละ 21 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้  5 แก้ว        ( 21/5 ต้นทุนนมข้นต่อแก้ว     เท่ากับ 4.2 บาท/แก้ว)
นมสด กระป๋องละ 21 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้  5 แก้ว        ( 20/5 ต้นทุนนมสดต่อแก้ว     เท่ากับ 4 บาท/แก้ว)
แก้วโลโก้ 22 ออนซ์+ฝา+หลอด ราคา 130 บาทได้  50 ชุด     ( 120/50 ต้นแก้ว+ฝา+หลอด ต่อแก้ว  เท่ากับ 2.6 บาท/แก้ว)
น้ำและน้ำเปล่า              (น้ำแข็งและน้ำเปล่า  โดยประมาณ 1 บาท)
สรุปต้นทุนชาเขียวต่อแก้ว 
ต้นทุนชาเขียว+นมข้น+นมสด+แก้ว+น้ำแข็ง+น้ำเปล่า
5.3+4.2+4+2.6+1 รวม 17.1บาท
 
ต้นทุนโกโก้

โกโก้แก้ว 16 ออนซ์
โกโก้ กิโลกรัมละ 270 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้ 60 แก้ว      (270/60 ต้นทุนโกโก้ต่อแก้ เท่ากับ  4.5 บาท/แก้ว)
นมข้น กระป๋องละ 21 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้  6 แก้ว        ( 21/6 ต้นทุนนมข้นต่อแก้ว     เท่ากับ 3.5 บาท/แก้ว)
นมสด กระป๋องละ 21 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้  10 แก้ว        ( 20/10 ต้นทุนนมสดต่อแก้ว     เท่ากับ 2 บาท/แก้ว)
แก้วโลโก้ 16 ออนซ์+ฝา+หลอด ราคา 125 บาทได้  50 ชุด     ( 120/50 ต้นแก้ว+ฝา+หลอด ต่อแก้ว  เท่ากับ 2.5 บาท/แก้ว)
น้ำและน้ำเปล่า              (น้ำแข็งและน้ำเปล่า  โดยประมาณ 1 บาท)
สรุปต้นทุนโกโก้ต่อแก้ว 
ต้นทุนโกโก้+นมข้น+นมสด+แก้ว+น้ำแข็ง+น้ำเปล่า
4.5+3.5++2+2.5+1 รวม 13.5 บาท
 
โกโก้แก้ว 22 ออนซ์
โกโก้ กิโลกรัมละ 270 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้ 50 แก้ว      (270/50 ต้นทุนโกโก้ต่อแก้ว  เท่ากับ  5.4 บาท/แก้ว)
นมข้น กระป๋องละ 21 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้  5 แก้ว        ( 21/5 ต้นทุนนมข้นต่อแก้ว     เท่ากับ 4.2 บาท/แก้ว)
นมสด กระป๋องละ 21 บาท ชงแก้ว 22 ออนซ์ได้  5 แก้ว        ( 20/5 ต้นทุนนมสดต่อแก้ว     เท่ากับ 4 บาท/แก้ว)
แก้วโลโก้ 22 ออนซ์+ฝา+หลอด ราคา 130 บาทได้  50 ชุด     ( 120/50 ต้นแก้ว+ฝา+หลอด ต่อแก้ว  เท่ากับ 2.6 บาท/แก้ว)
น้ำและน้ำเปล่า              (น้ำแข็งและน้ำเปล่า  โดยประมาณ 1 บาท)
สรุปต้นทุนโกโก้ต่อแก้ว 
ต้นทุนโกโก้+นมข้น+นมสด+แก้ว+น้ำแข็ง+น้ำเปล่า
5.4+4.2+4+2.6+1 รวม 17.2บาท

ต้นทุนชาเลมอน/ชาแอปเปิ้ลโซดา (แก้ว 16 ออนซ์)
ชาเลมอน/ชาแอปเปิ้ล ถุงละ 130 บาท  ทำได้ 21 แก้ว ( 130/21 ต้นทุนชาต่อแก้ว เท่ากับ 6.19 บาท/แก้ว)
โซดา 1 ขวด ขวดละ 8 บาท ทำได้ 3 แก้ว                   ( 8/3  ต้นทุนโซดาต่อแก้ว เท่ากับ 2.66 บาท/แก้ว)
แก้ว 16 ออนซ์+ฝา+หลอด ราคา 130 บาทได้  50 ชุด           ( 130/50 ต้นแก้ว+ฝา+หลอด ต่อแก้ว  เท่ากับ 2.6 บาท/แก้ว)
น้ำแข็ง                            (น้ำแข็ง  โดยประมาณ 1 บาท)
สรุปต้นทุนชาต่อแก้ว 
ต้นทุนชา+โซดา+แก้ว+น้ำแข็ง
6.19+2.66+2.6+1 รวม 12.45 บาท

 
 

กฎกติกาและเงื่อนไขต่างๆของแฟรนไชส์กาแฟสดไร่ช่อลดา

 สมาชิกทุกท่านต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระเบียบและยุติธรรมต่อทุกฝ่าย โดยเงื่อนไขของแฟรนไชส์ มีดังนี้

1. อุปกรณ์ทุกอย่างเป็นของลูกค้าหมด ไม่มีการเรียกเก็บค่าแฟรนไชส์รายเดือนและรายปี 

2. เครื่องชงรับประกัน 1 ปี ฟรีค่าแรง และระบบไฟ (อุปกรณ์แตกหัก เสียหาย จากการใช้งานลูกค้า
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ) สินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าซื้อแฟรนไชส์

3. เครื่องบดรับประกัน 6 เดือน ฟรีค่าแรง และระบบไฟ (อุปกรณ์แตกหัก เสียหาย จากการใช้งานลูกค้าต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเอง ) สินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าซื้อแฟรนไชส์

4. สำหรับลูกค้าแฟรนไชส์ที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกาแฟสด ไร่ช่อลดา อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ทางเรามีเครื่องสำรองให้ท่านใช้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

5. ลูกค้าแฟรนไชส์หามมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ขาย กรุณาแจ้งข้อมูลท่านมายังทางเรา

6. หากท่านขาดการติดต่อนานเกิน 1 เดือน โดยไม่มีเหตุผลอันเหมาะสม /ซื้อผลิตภัณฑ์จากที่อื่น
( กาแฟ ชาแดง ชาเขียว โกโก้ )ให้ถือว่า ท่านหมดความเป็นสมาชิกของแฟรนไชส์
จะถูกงดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ท่านจะได้รับจากแฟรนไชส์ของเรา

7. ท่านสามารถกำหนดราคาขายได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และกลุ่มลูกค้า

8. สมาชิกแฟรนไชส์ทุกร้านต้องใช้วัตถุดิบ เช่นเมล็ดกาแฟ ชาแดง ชาเขียว โกโก้
ทางแฟรนไชส์เท่านั้น โดยเมล็ดกาแฟ ซี่งมีสมาชิกหลายท่านพยายามซื้อเมล็ดกาแฟตามท้องตลาด
ซึ่งจะมีผลทำให้รสชาดผิดเพี้ยนไปจากแบรนด์ของแฟรนไชส์เรา 
ลูกค้าของท่านจะห่างหายไปเรื่อยๆ
ผลสุดท้ายก็อาจจะเลิกล้มไปเนื่องจากเมล็ดกาแฟที่เราจำหน่ายให้กับสมาชิกนั้น เป็นสูตรของแฟรนไชส์
โดยตรง ไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาดเป็นสูตรที่เราคัดสรรเพื่อให้ถูกคอคนทั่วไป จะมีความสด ความหอม
กาแฟคั่วสดทุกอาทิตย์

     สมาชิกที่ปฎิบัติตามกฎและเงื่อนไขของแฟรนไชส์ของเรา จะได้สิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเต็มที่ สำหรับสมาชิกที่ทำผิดกฎและเงื่อนไขของแฟรนไชส์จะถูกงดสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับจาก
แฟรนไชส์ของเรา

 

ข้อดีของแฟรนไชส์ กาแฟสด ไร่ช่อลดา

1. ไม่มีการเก็บค่าแฟรนไชส์รายเดือน และรายปี
2. ไม่มีการผูกมัดใดๆทั้งสิ้น
3. ลูกค้ากำหนดราคาขายเองได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่และกลุ่มลูกค้า
4. กรุงเทพฯและปริมณฑล สั่งกาแฟครั้งละ 5 กก. บริการส่งฟรีถึงที่
5. เราจัดอบรบแบบตัวต่อตัว ลงมือชิมกาแฟทุกแก้วด้วยตัวคุณเอง
ไม่จำกัดจำนวนคนที่เข้าอบรมในกรณีซื้อแฟรนไชส์เท่านั้น

6. กำไร 50% คืนทุนเร็ว

เงื่อนไขการรับประกันเครื่องและยืมเครื่องสำรอง

1. เครื่องชงรับประกัน 1 ปี ฟรีค่าแรง และระบบไฟ (อุปกรณ์แลอะไหล่ แตกหัก เสียหาย จากการใช้งานลูกค้า
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ) สินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าซื้อแฟรนไชส์
( ต้องนำใบรับประกันมาด้วยทุกครั้ง )

2. เครื่องบดรับประกัน 6 เดือน ฟรีค่าแรง และระบบไฟ (อุปกรณ์และอะไหล่แตกหัก เสียหาย จากการใช้งาน
ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง ) สินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนใหม่ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ลูกค้าซื้อ
แฟรนไชส์
( ต้องนำใบรับประกันมาด้วยทุกครั้ง )

3. สำหรับลูกค้าแฟรนไชส์ที่มีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของกาแฟสด ไร่ช่อลดา อย่างต่อเนื่องทุกเดือน
ทางเรามีเครื่องสำรองให้ท่านใช้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีเงื่อนไขตามนี้

กรุงเทพฯ/ปริมณฑล

ยอดสั่งซื้อวัตถุดิบ

ยอดสั่งซื้อเกิน 7,000 บาท/เดือน

ยอดสั่งซื้อ ขั้นต่ำ 4,000-7,000 บาท/เดือน

ยอดสั่งซื้อ ขั้นต่ำ 2,000-4,000 บาท/เดือน

ยอดสั่งซื่อน้อยกว่า 2,000บาท/เดือน

ค่าประกันเครื่อง

ไม่มีค่าประกันเครื่อง

1,000 บาท

2,000 บาท

ไม่มีเครื่องสำรอง

ค่าบริการซ่อม

200

300

350

400

 ต่างจังหวัด

ยอดสั่งซื้อ

วัตถุดิบ

ยอดสั่งซื้อเกิน

7,000 บาท/เดือน

ยอดสั่งซื้อ ขั้นต่ำ

4,000-7,000 บาท/เดือน

ยอดสั่งซื้อ ขั้นต่ำ

2,000-4,000 บาท/เดือน

ยอดสั่งซื่อน้อยกว่า

2,000บาท/เดือน

ค่าประกันเครื่อง

2,000 บาท

2,500 บาท

3,000 บาท

ไม่มีเครื่องสำรอง

ค่าบริการซ่อม

200

300

350

400

 

หมายเหตุ : 

1. ให้ส่งเครื่องสำรองคืนไร่ช่อลดา ภายใน 1 อาทิตย์ สภาพเครื่องต้องใช้งานได้ปกติเหมือนตอนที่มารับ
เครื่องสำรอง 
ถ้าเสียหายจากการใช้งานระหว่างยืมเครื่องสำรองทางลูกค้าต้องรับผิดชอบจ่ายค่าซ่อม
ให้ส่งเครื่องคืนภายใน 1 อาทิตย์ 
หลังจากพนักงานไร่ช่อลดาแจ้งเครื่องซ่อมเสร็จแล้ว ถ้าเกินกำหนด
จะตัดสิทธิการให้เครื่องสำรองครั้งต่อไป

2. รับประกันงานซ่อม และอะไหล่เป็นเวลา 3 เดือน  ค่าบริการ (ฟรี 1 ปีแรก ปีต่อไปคิดค่าบริการ
ซ่อมตามยอดซื้อวัตถุดิบ) 
ยังไม่รวมค่าอะไหล่ ค่าอะไหล่เป็นราคาสุทธิไม่สามารถลดราคาได้